Sponsoring

In het wielrennen is sponsoring al jaren gewoon. Ook de omnivereniging kent sponsors die het mee mogelijk maken om alle activiteiten te ontplooien.
Als tegenprestatie kan een reclamebord langs het wielerparcours worden geplaatst.

Over sponsoring kan contact opgenomen worden met de penningmeester.

Sponsoring van een sub-vereniging wordt door deze vereniging zelf geregeld.