Rapport Onderzoekscommissie De Vries

In Algemeenby wvavanti

Op dinsdag 12 december 2017 is het rapport van Onderzoekscommissie De Vries gepresenteerd.

 

De commissie heeft in opdracht van NOC*NSF een onderzoek over seksuele intimidatie en misbruik in de sport uitgevoerd.

Wij, als bestuur van WV Avanti, hebben kennis genomen van de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport en gaan de aanbevelingen uit het rapport bestuderen en de benodigde maatregelen nemen om seksuele intimidatie en misbruik in de sport tot het minimum te beperken.

 

Over de maatregelen zullen wij u via gepaste kanalen kenbaar maken bij u.

Mocht u na aanleiding van het rapport vragen/opmerkingen en/of gewenste maatregelen hebben kunt u zich wenden tot de voorzitter van WV Avanti.

 

Bestuur WV Avanti

 

foto Huub Snoep / KNSB