Vrijwilligers lidmaatschap

In Algemeenby wvavanti

Vanuit de Algemene ledenvergadering kwam het verzoek om een apart lidmaatschap te maken voor mensen die de vereniging Avanti ondersteunen maar niet op de fiets actief zijn. 


Voor vrijwilligers die de accommodatie onderhouden, de mylaps bedienen bij wedstrijden, trainingen geven en nog heel veel meer andere activiteiten uitvoeren, is er vanaf januari 2020 het vrijwilligers lidmaatschap. De contributie is € 15,- op jaarbasis en het vrijwilligerswerk  moeten met een vaste regelmaat uitgevoerd worden.


Het vrijwilligers lidmaatschap heeft meerdere voordelen. Je ondersteunt de club met het lidmaatschap, het geeft een goed gevoel om lid te zijn van de club waar je je regelmatig voor inzet en de KNWU dekt met haar verzekeringen een aantal zaken af.


Wil je gebruikmaken van dit lidmaatschap geef je dan op bij Mark Heemskerk (Penningmeester). Stuur een mail naar penningmeester@wvavanti.nl en hij stuurt het aanmeldingfomulier Vrijwilligers Lidmaatschap naar je op.

Het bestuur heeft het recht om je aanmeldingsformulier Vrijwilligers Lidmaatschap niet te verwerken, hiervan krijg u dan bericht van terug.