Alex de Vos

In Algemeenby wvavanti

Ons bereikte het verdrietige nieuws dat Alex de Vos op 29-jarige leeftijd is overleden.

Alex was lid van WV Avanti en geregeld aanwezig op de donderdag- en zondag competitie van onze vereniging.


Het bestuur van WV Avanti wenst de familie en nabestaanden van Alex heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.