Bericht van de Voorzitter

In Algemeen, Amateurs/Sportklasse, Elite/Beloften, Jeugd, Nieuwelingen/Juniorenby wvavanti

Kort na de vorige “van de voorzitter” alwéér een. Nog even en het gaat op een golf van berichten lijken en van golven hebben we zo langzamerhand wel genoeg hoor ik jullie denken.


Maar wees gerust hoor, op een golf gaat het niet lijken. In een periode als deze waarin we opnieuw te horen hebben gekregen dat de lichten nog niet op groen gaan, integendeel, vinden we het als bestuur belangrijk om met jullie ook een zeker gevoel van onmacht met jullie te delen. Een gevoel wat ons parten speelt bij de plannen die we klaar hebben liggen. Plannen die het mogelijk maken om met WV Avanti stappen te zetten.


Stappen op het competitieve vlak én dat van de breedtesport. Plannen die we hebben beschreven in een beleidsplan 2020-2025. Natuurlijk hadden we in dit jaar de uitvoering daarvan in gang willen schieten. Dat laatste kon maar voor een beperkt deel.


Om jullie deelgenoot te maken van dat beleidsplan zal ik een samenvatting daarvan binnenkort aan ieder van jullie toesturen. Als bestuur hebben we de overtuiging dat we met dit plan eerdergenoemde stappen kunnen gaan zetten.


Voor de realisatie van de plannen hebben we al mensen benaderd waarvan wij denken dat ze daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Goed om te zien dat daar zeer positief op is gereageerd. We hebben de ploeg bijna rond, maar nog niet helemaal. We gaan in de komende weken dus nog wat mensen benaderen.


Als jullie straks de samenvatting van het beleidsplan hebben ontvangen en gelezen, weet dan dat we nog versterking kunnen gebruiken. Mochten we jou, of, als dat van toepassing is, jouw ouders tegen die tijd nog niet gebeld hebben, neem dan contact met mij op want we hebben je serieus nodig!


En misschien wel het allerbelangrijkste op dit moment. Ik wil jullie namens iedereen van het bestuur van onze vereniging mooie dagen wensen en vooral een gezond 2021, een jaar waarin we weer dicht bij elkaar kunnen zijn.


Van de KNWU hebben we tot slot vernomen dat zij hard bezig zijn om de landelijke competities per 1 maart 21 te laten starten, Corona volente.