Wijziging taakverdeling bestuur

In Algemeenby wvavanti

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart jl. gaf Arno Kamp aan zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris van de WV Avanti. Wij bedanken Arno voor zijn inzet de afgelopen jaren!


Met het oog op de verdere invoering van het beleidsplan heeft het bestuur besloten de taken van Arno te verdelen binnen het huidige bestuur.


Ronald de Rooij gaat het secretariaat overnemen. Mailen met het secretariaat via secretariaatwvavanti@gmail.com

De ledenadministratie blijft in handen van Mark Heemskerk.