Algemene Ledenvergadering + Prijsuitreiking competities

In Algemeen, Amateurs/Sportklasse, Elite/Beloften, Jeugd, Nieuwelingen/Juniorenby wvavanti

Op donderdagavond 7 oktober werd de jaarlijkse Najaarsvergadering gehouden in het clubhuis.


Tijdens de vergadering werd teruggeblikt op seizoen 2021, hierbij werden zowel de clubactiviteiten als de prestaties van de verschillende categorieën benoemd. Waarbij duidelijk werd dat in alle categorieën verschillende mooie prestaties zijn geleverd, maar er wel gedurende het jaar nog last en hinder werd ervaren door Corona.


Nadat de terugblik op seizoen 2021 was gedaan werden de winteractiviteiten voor komende winter benoemd. Hiervoor verwijzen wij u naar de agenda zoals deze op de website is te vinden.


Hierna werd door de vergadering het beleidsplan 2021-2026 aangenomen en werd ingestemd met het aftreden van Marcel Bon, Jacco van ’t Schip en Robert Heemskerk als bestuursleden. Uiteraard werden de aftredende bestuursleden bedanken m.b.v. een bosje bloemen en een doos Merci. Het aftreden van boven genoemde bestuursleden ligt in lijn met het beleidsplan waarin de vereniging gaat werken met commissies en de voorzitters van de commissies zitten zullen nemen in het bestuur, tezamen met de Voorzitter (Fred), Secretaris (Ronald) en de Penningmeester (Mark) van de vereniging. De vergadering heeft de nog te benoemen commissie-voorzitters het vertrouwen gegeven voor het komende half jaar, waarna deze in de voorjaarsvergadering zich zullen voorstellen en officieel worden benoemd door de vergadering. Binnenkort komt de commissie-indeling ook op de website.

De vereniging kan niet zonder de inzet van vrijwilligers, daarom zijn er in deze vergadering een aantal mensen bedankt voor hun inzet m.b.v. een bosje bloemen en een doos Merci, te weten: Klusploeg (Henny, Leen en Ton), Henk Lafeber (Mylaps) en Tineke de Groot (Jeugd).

Tijdens het EK Baan voor Beloften is Daan Kool Europees Kampioen 1 KM geworden. Tijdens de vergadering is Daan hiervoor in het zonnetje gezet met een bosje bloemen en een Europees Kampioen Shirt in het design van WV Avanti.


Na een korte pauze werden de prijzen uitgereikt voor de donderdagavondcompetitie en zondagmorgencompetitie van zowel 2020 als 2021.


De prijswinnaars:

Seizoen 2020
Zondagmorgencompetitie

Categorie A:

 1. Glenn van Nierop
 2. Frank de Jong
 3. Ruben van Randeraat
 4. Ingmar van den Bosch
 5. Peter van Dijk
 6. Henk de Jong
 7. Roy Hoogendoorn
 8. Floris Gerts
 9. Frits van Gemeren
 10. Marcel Klapwijk

Categorie B:

 1. Marco Versluis
 2. Jacco van ’t Schip
 3. Erik Ferrari
 4. Jelle Zijlstra
 5. Sven Kleibeuker
 6. Tristan van den Berg
 7. Ben Hiep
 8. Quenten Heijn
 9. Daan van Lulling
 10. Guus Hulsbos

Donderdagavondcompetitie

Categorie A:

 1. Roy Hoogendoorn
 2. Tom Wijfje
 3. Frits van Gemeren
 4. Jos Blok
 5. Youp de Vos
 6. Ingmar van den Bosch
 7. Ruben van Randeraat
 8. Norbert van der Straaten
 9. Stein Bocxe
 10. Jurjun van der Velde
 11. Tim Christen
 12. Jelle Vlasman
 13. Douwe Boonstra
 14. Siets Kool
 15. Patrick Smaal

Categorie B:

 1. Friso de Wildt
 2. Wout Hartvld
 3. Jacco van ’t Schip
 4. Jaap Bogerd
 5. Pieter Jan van der Wilt
 6. Tess de Visser
 7. Daan van Lulling
 8. Frits Engelage
 9. Sebastiaan van de Velden
 10. Koen Lemmers
 11. Ben Hiep
 12. Helmert Jan van der Slik
 13. Floris Paalman
 14. Mariska Jetten
 15. Carlijn Mol

Seizoen 2021
Zondagmorgencompetitie

Categorie A:

 1. Henk de Jong
 2. Peter van Dijk
 3. Jacco van ’t Schip
 4. Cris Zwanenburg
 5. Marco Versluis
 6. Marcel Klapwijk
 7. Rob Tamerus
 8. Nick van Diest
 9. Edwin van Deuren
 10. Norbert van der Straaten

Categorie B:

 1. Marcel van Delft
 2. Peter Rademaker
 3. Mark Best
 4. Ben Hiep
 5. Jelle Zeilstra
 6. Sebastiaan van der Velde
 7. Mees Jacobs
 8. Patrick Vergeer
 9. Erik Ferrari
 10. Frits Engelage

Donderdagavondcompetitie

Categorie A:

 1. Frits van Gemeren
 2. Peter van Dijk
 3. Roy Hoogendoorn
 4. Henk de Jong
 5. Nick van Diest
 6. Cris Zwanenburg
 7. Stein Bocxe
 8. Jacco van ’t Schip
 9. Vincent Fackeldey
 10. Wout Hartveld
 11. Ingmar van den Bosch
 12. Norbert van der Straaten
 13. Laurens Heijn
 14. Johan Boerefijn
 15. Edwin Hagers

Categorie B:

 1. Sebastiaan van de Velde
 2. Patrick Vergeer
 3. Helmert Jan van der Slik
 4. Frank Versluis
 5. Jan Rademaker
 6. Duco van der Zwart
 7. Ben Hiep
 8. Thijmen de Jong
 9. Niels Halma
 10. Marco Olsthoorn
 11. Mees Jacobs
 12. Patrick van Broekhoven
 13. Frits Engelage
 14. Thijmen van der Giessen
 15. Marco Halma

De niet opgehaalde prijzen kunnen door de prijswinnaar tot en met vrijdag 31 december worden opgehaald bij de penningmeester. Dit is conform het reglement zoals deze op de website is vermeld. Indien de prijzen op vrijdag 31 december niet zijn opgehaald vervallen deze en zullen ze terug gaan naar de vereniging. Het prijzengeld kan in overleg met de penningmeester worden overgemaakt.