Enquête leden WV Avanti

In Algemeen, Amateurs/Sportklasse, Elite/Beloften, Jeugdby wvavanti

Beste Leden, 


Zoals jullie wellicht weten heeft WV Avanti veel ambities en plannen voor de verdere ontwikkeling en groei van de vereniging. En om dat mogelijk te maken is gekozen voor een andere verenigingsstructuur om die ambities verder vorm te geven. We vertrouwen erop dat het komende jaar, m.b.t. de Covid-19 maatregelen, minder beperkingen en meer mogelijkheden zal bieden. Om meer richting te geven aan de ontwikkelingen willen wij, het bestuur en de technische commissie, heel graag zoveel mogelijk informatie, meningen en ideeën verzamelen.


Daarom hebben jullie via de mail een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een online vragenlijst met daarin vragen die betrekkingen hebben op een aantal algemene kenmerken, activiteiten en evenementen, trainingen en ledenwerving. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. Alle antwoorden worden volledig geanonimiseerd bewaard tenzij je in de enquête aangeeft dat we je mogen benaderen. En we zullen natuurlijk de resultaten ook aan jullie terugkoppelen.


Ben je ouder/verzorger van een jeugdlid dan kun je dit invullen voor of met je kind.


Mocht je de link voor de enquête niet hebben ontvangen als lid van WV Avanti, dan kan je een mail sturen naar secretariaat@wvavanti.nl


Jullie mening en ideeën zijn ontzettende belangrijk!
Dus alvast heel erg bedankt voor het invullen van de vragenlijst!


De technische commissie, Rob, Robert, Twan, Marcel, Noëmi en Monique