Tom Wijfje, méér dan de broer van…

In Algemeenby wvavanti

Op zondag 9 januari jl. is er via RTV Hollands Midden een leuke artikel gepubliceerd over Tom Wijfje.
Het artikel is te raadplegen via onderstaande link.

Bron: RTV Hollands Midden.