Wijziging taakverdeling bestuur

In Algemeenby wvavanti

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart jl. gaf Arno Kamp aan zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris van de WV Avanti. Wij bedanken Arno voor zijn inzet de afgelopen …

Lees verder
Alle berichten