Introductie
De wielervereniging Avanti (WV Avanti) uit Alphen aan den Rijn is een onderdeel van de Omnivereniging Avanti, waar naast de wielervereniging ook de Toerclub Avanti,  Schaatstrainings-centrum de Rijnstreek en Triathlonclub Alphen als subvereniging deel van uitmaken.


De vereniging beschikt over een eigen afgesloten wielerparcours met clubhuis in het Sportpark Kerk en Zanen (zie ook Contact).


Doel

De wielervereniging stelt zich ten doel de wielersport in al haar facetten op verschillende niveaus te promoten en te stimuleren, sterk gericht vanuit de breedtesport naar topsport.


De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
–      Het aanbieden van trainingen, trainingskampen en trainingswedstrijden;
–      Het organiseren van informatie-avonden door KNWU-erkende wielrentrainers, gastdocenten, vrijwilligers, specialisten en ervaren ploegleiders, mecaniciens en verzorgers;
–      Het deelnemen aan wedstrijden in verenigingsverband;
–      Het organiseren van wedstrijden op verschillende niveaus;
–      Renners, die dat ambiëren, de mogelijkheid te bieden door te stromen naar de SwABo en SwABO Dames wielerploeg. SwABo is een samenwerkingsverband tussen de Leidse Wielervereniging Swift, de Alphense Wielervereniging Avanti en de RTV de Bollenstreek uit Lisse voor elite- (m/v) en belofterenners;
–      Met haar leden deel te nemen aan wedstrijden op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
–      Deelnamen aan de trainingen die door WV Avanti worden georganiseerd is alleen mogelijk voor leden van WV Avanti en indien in het bezit van een licentie van de KNWU moet deze op WV Avanti staan.


Jeugd

De jeugd, jongens en meisjes van 7 t/m 14 jaar. De leden komen uit Alphen aan den Rijn en omgeving.


Fietsen

Om kennis te maken met de wielersport kunnen kinderen een paar keer op proef mee trainen. Hiervoor beschikt de vereniging over een aantal racefietsen en helmen die tijdens die trainingen gebruikt kunnen worden. Nieuwe leden kunnen tijdens het eerste seizoen tegen een kleine vergoeding een fiets en helm huren.


Trainingen

Vanaf eind maart tot half september wordt tweemaal per week getraind op het wielerparcours.

Op dinsdagavond wordt er vooral op techniek getraind en op donderdag wordt er een clubwedstrijd gereden.

Daarnaast wordt er op zaterdagmorgen (en in de winter ook op zondag) een duurtraining op de openbare weg gedaan. In de winter wordt er op zaterdagmorgen door een groepje jeugdrenners ook gemountainbiket vanaf het clubhuis en bestaat er de mogelijkheid om te spinnen in het clubhuis.


De trainingen zijn bij de jongste jeugd vooral gericht op het plezier in en kennismaken met de wielersport, terwijl de oudere jeugd een meer prestatiegerichte training krijgt. De trainingen staan onder leiding van één of meer gediplomeerde KNWU-trainers, geassisteerd door (ervaren) renners en/of ouders.

Deelnamen aan de trainingen is alleen mogelijk met een licentie op naam van WV Avanti.


Wedstrijden

Bijna iedere week wordt er door een groot aantal van onze jeugdleden deelgenomen aan wedstrijden op verschillende niveaus, van interclub-wedstrijden tot het NK. De wielervereniging Avanti organiseert zelf ieder jaar meerdere wedstrijden op interclub-niveau en een landelijke jeugdwedstrijd op het eigen parcours.


Winteractiviteiten

Buiten het seizoen worden er naast de duurtrainingen verschillende activiteiten aangeboden om leden kennis te laten maken met verschillende vormen van wielersport, een clinic baanwielrennen, cyclocrosstraining, mountainbiken en spinnen.


Meer informatie bij Categorieën > Jeugd > Informatie


Nieuwelingen en junioren (m/v)

Vanaf 1 januari van het jaar dat men 15 wordt tot 1 januari van het jaar dat de 17-jarige leeftijd wordt bereikt rijdt men bij de nieuwelingen (m/v). In het jaar dat men 17 wordt en 18 wordt behoort men tot de categorie junioren (m/v). Bij de jeugd rijden jongens en meisjes nog gezamenlijk hun wedstrijd (meisjes mogen starten bij jongens die een jaar jonger zijn), bij de nieuwelingen en junioren worden voor de meisjes en jongens aparte wedstrijden georganiseerd.


Wekelijks nemen deze renners deel aan wedstrijden, zowel individueel als in verenigingsverband.


Training

De trainingen vinden plaats tweemaal per week op dinsdag- en donderdagavond op het wielerparcours. Daarnaast worden regelmatig duurtrainingen op de weg uitgevoerd en worden renners gestimuleerd zelfstandig of in groepjes zelf te trainen.


Deelnamen aan de trainingen is alleen mogelijk met een licentie op naam van WV Avanti.


Meer informatie bij Categorieën > Nieuwelingen/Junioren > Informatie


Amateurs

De samenstelling van deze groep renners van 19 jaar en ouder is enorm gevarieerd, van recreatieve renners die zo nu en dan een clubwedstrijd rijden tot renners die tegen het eliteniveau aanzitten en er net zoveel voor doen of misschien zelfs meer. Het is dan ook belangrijk dat deze renners in deze categorieën plezier en hun (top)prestaties kunnen combineren.


Trainingen

Trainingen zullen op dit niveau voornamelijk zelfstandig uitgevoerd worden en in overleg met clubgenoten worden afgewerkt. Doordat het niveau binnen deze groep renners enorm verschillend is, zal het niveau van de trainingen ook verschillen.


Deelnamen aan de trainingen is alleen mogelijk met een licentie op naam van WV Avanti.


Clubcompetitie

WV Avanti biedt deze renners dan ook een wekelijkse clubcompetitie aan op het eigen wielerparcours. Hier kunnen de amateurs zich meten met de overige categorieën en strijden om de ereplaatsen. Deze clubcompetitie is onderverdeeld in twee categorieën, waardoor iedere renner – enigszins – op eigen niveau zijn/haar wedstrijden kan rijden.


Er zijn ook renners die zich willen meten met renners van andere verenigingen. Avanti stimuleert haar leden dan ook om deel te nemen aan clubcompetities van andere regionale verenigingen, zodat ook zijn zich kunnen blijven ontwikkelen. Anderzijds zijn de renners van andere verenigingen uit de regio van harte welkom deel te nemen aan onze clubcompetitie.


Criteriums

De amateurs en de renners uit de sportklasse  kunnen zich landelijk bewijzen tijdens “de rondjes om de kerk”. Een aantal van onze renners rijdt deze wedstrijden.

Deze groep renners opereert zelfstandig. De laatste jaren werd hier niet in teamverband gereden. Nu is echter door een kleine groep renners het plan opgevat om met ingang van 2010 ook in deze wedstrijden meer als team te opereren. Deze groep is echter nog klein. Vanuit de vereniging zal getracht worden meer clubrenners over te halen zich hierbij aan te sluiten.


Klassiekers

Net als bij de criteriums zullen de renners de komende periode gezamenlijk gaan opereren en wedstrijden op niveau gaan rijden. Vanuit de vereniging zal dit worden gestimuleerd. Voor deze wedstrijden “in lijn” is extra begeleiding nodig, zoals een mecanicien en een volgauto. Van de renners wordt verwacht dat ze zich als team gedragen en conditioneel optimaal zijn.


Elite en beloften zonder contract

Wielervereniging Avanti zal aan renners die doorstromen vanuit de junioren of amateurs de mogelijkheid bieden om zowel nationaal als internationaal aan wedstrijden deel te nemen door aansluiting bij de SwABo wielerploeg.

website van de SwABo wielerploeg

website van de SwABo Dames wielerploeg


Gedragsregels leden van WV Avanti

  • Voor een ieder geldt: Geef het goede voorbeeld. Dit geldt zowel op de vereniging als tijdens en na de trainingen en wedstrijden. De leden dienen zich correct te gedragen en zich netjes uit te drukken.
  • Wees op tijd op trainingen en wedstrijden. Wielrennen is een teamsport.
  • De prestaties zijn belangrijk, maar het sociale aspect net zo goed. Voorkom onnodige conflicten en heb respect voor je ploeggenoten, begeleiders, organisatoren en renners van andere ploegen.
  • Een ieder is zelf verantwoordelijk voor een schone en goed verzorgde fiets tijdens het koersen en trainen. (Dit is niet de verantwoordelijkheid van de begeleider of mecanicien.)
  • Bedenk dat de Wielervereniging Avanti deel uitmaakt van de Omnivereniging Avanti en dit verplichtingen met zich meebrengt, zoals het schoonhouden van kleedkamers, clubgebouw e.d. Behandel de leden van de overige subverenigingen als gelijken.
  • Het dragen van een helm is zowel bij trainingen als bij wedstrijden verplicht.
  • Ieder clublid dient clubkleding te dragen tijdens wedstrijden, gezamenlijke trainingen en deelname aan overige door WV Avanti georganiseerde evenementen, ook op de openbare weg.

Voor alle gedragsregels die binnen WV Avanti gelden klik hier.


Clubhuis

Op 4 december 2010 verhuisden we van het clubhuis in Zegersloot-Zuid naar de nieuwe accommodatie in het Sportpark Kerk en Zanen aan de Ameriklaan.

Het oude clubhuis in Zegersloot was door de leden zelf gebouwd/neergezet in 1985. De officiële opening was op 1 maart 1986. Het had een oppervlakte van ongeveer 250m², en bevatte een kantine, toiletten, bestuurskamer, materiaalopslag en kleedkamers met douches.

Voor 1986 was de vereniging gevestigd op een locatie (schuur kwekerij) aan de Halve Raak te Boskoop.


Sedert eind 2006, na het verschijnen van het Masterplan Sport van de gemeente Alphen aan den Rijn, werden onderhandelingen met de gemeente gevoerd over het verplaatsen van het clubgebouw en parcours naar de groenstrook Kerk en Zanen, langs de N 11. Na veel gesprekken en het nemen van de nodige hobbels is daar uiteindelijk met medewerking van Sportspectrum en de gemeente Alphen aan den Rijn een nieuwe accommodatie aangelegd in het nieuwe sportpark waar we voorlopig samen met de honk- en softbalvereniging de Alphians gebruik van maken.