Mensen die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap kunnen in het wegseizoen langs komen tijdens de avondcompetitie.


Meer informatie kan worden ingewonnen bij de secretaris van WV Avanti (secretariaat@wvavanti.nl). Zie voor verdere gegevens bij bestuur.


Voor informatie over het lid worden bij de jeugd (t/m 14 jaar) kan direct contact opgenomen worden met de jeugdcommissie (jeugd@wvavanti.nl, (Renate Baak)).


Eerst een keertje komen kijken kan altijd, in het seizoen, van april t/m september, op dinsdagavond om 18.30 uur in ons clubhuis/op ons parcours.


Meer informatie over jeugdwielrennen bij WV Avanti kijk hier.


Contributie bedraagt in 2021:

  • voor jeugd, t/m het jaar waarin men 14 wordt, € 47,50 per jaar;
  • voor nieuwelingen en ouder, vanaf het jaar waarin men 15 wordt, € 75,00.

Deze contributie is inclusief het lidmaatschap van de KNWU.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.


Leden die zich na 1 juli aanmelden betalen voor het lopende jaar maar de helft van de jaarlijkse contributie. Bij aanmelding na 1 oktober wordt voor het lopende jaar maar een kwart van de jaarlijkse contributie in rekening gebracht.


Trainingen
Deelnamen aan de trainingen die door WV Avanti worden georganiseerd is alleen mogelijk voor leden van WV Avanti en indien in het bezit van een licentie van de KNWU moet deze op WV Avanti staan.


Inschrijfformulier
Aanmelding als lid kan door een inschrijfformulier te downloaden, dit uit te printen en in te vullen en dan af te geven in het clubhuis of aan de penningmeester van de vereniging toe te zenden (voor gegevens zie bestuur).

download van inschrijfformulier


KNWU-licentie
WV Avanti meldt al haar leden aan bij de KNWU voor het lidmaatschap. Hiermee kunnen de leden sinds 2021 niet meer deelnemen aan de trainingen en clubwedstrijden! Hiervoor dient een aparte startlicentie aangevraagd te worden bij de KNWU, deze in niet inbegrepen in de contributie van WV Avanti. Leden die ook nationale (KNWU)-wedstrijden willen rijden moeten daarnaast zelf bij de KNWU een licentie aanvragen.

Website KNWU.


Transponder
Als je KNWU-wedstrijden gaat rijden is het gebruik van een transponder verplicht. Met deze transponders worden je finish passages elektronisch geregistreerd zodat de wedstrijduitslag altijd correct is. Deze transponder is ook via de KNWU-website aan te schaffen zodra je een inlogcode hebt gekregen. Op de site van de KNWU is meer informatie beschikbaar omtrent transponders.

Webshop Mylaps.


Opzeggen lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten dit volgens de statuten “tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken” doen.


Opzeggen moet dus uiterlijk op 3 december, schriftelijk of per email bij de penningmeester, anders loopt het lidmaatschap het jaar daarop nog door.


Gegevens wijziging ledenadministratie
Leden die hun gegevens wensen te wijzigen dienen hiervoor een mail te sturen naar de penningmeester en daarnaast zelf aan te passen bij de KNWU.