Omnivereniging

 

De vereniging is opgericht op 19 november 1962 als Ren en Toerclub Avanti en ingeschreven in de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 40446377.
De verenigingsvorm is per 25 maart 1981 gewijzigd in een Omnivereniging Avanti. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met de voorzitters van de subverenigingen.

 

Het adres van het clubhuis is: Amerikalaan 163, 2408 TX Alphen aan den Rijn, Telefoon: 0172-476593.

 

Klik hier voor de contact gegevens van het bestuur en voor meer infomatie over de Omnivereniging Avanti.

 

Doel van de Omnivereniging
De omnivereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de sport in het algemeen en de wielren-, rijwieltoer- en schaatssport in het bijzonder. De Omnivereniging tracht dit doel te bereiken door voor elke te beoefenen tak van sport de oprichting van een vereniging (subvereniging) te bevorderen, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van deze verenigingen en het beheren van de eigendommen van de Omnivereniging.
Tevens verzorgt de omnivereniging de organisatie van nieuwjaarsreceptie, zomerfeesten voor de leden van alle subverenigingen, onderhoud terrein en clubgebouw, exploitatie en bezetting kantine.

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

 • Onderhoudscommissie
 • Kantinecommissie

De subverenigingen zijn:

Geldmiddelen van de Omnivereniging:

 • Afdrachten per ingeschreven lid van de subverenigingen (vast te stellen op de algemene jaarvergadering);
 • Donaties;
 • Sponsoring;
 • Kantineontvangsten;
 • Reclameborden op het terrein.

Samenstelling algemene jaarvergadering:

 • Alle leden, alsmede bestuursleden van de Omnivereniging, waarbij een lid (=subvereniging) vertegenwoordigd wordt door vijf leden (allen meerderjarig en geen lid van het bestuur) van deze vereniging, welke in de algemene ledenvergadering van de subvereniging worden gekozen;
 • Leden kascommissie (geen stemrecht);
 • Adviseurs (geen stemrecht);
 • Belangstellenden, die door de voorzitter zijn toegelaten (geen stemrecht).