Wijziging taakverdeling bestuur

In Algemeenby wvavanti

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart jl. gaf Arno Kamp aan zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris van de WV Avanti. Wij bedanken Arno voor zijn inzet de afgelopen …

Lees verder
See All Algemeen Posts
See All Amateurs/Sportklasse Posts
See All Elite/Beloften Posts
See All Jeugd Posts
See All Nieuwelingen/Junioren Posts
Alle berichten